Ofiso ir sandėlio adresas: Jono Jurkšto g.2, Vilnius Tel.nr. +370 650 16613
  "Pigus gali būti bet kas, tačiau norint būti verta pinigų, reikia įdėti daug pastangų".

Pristatymo ir iškrovimo sąlygos


Iškrovimo sąlygos:

Kelias link statybvietės turi būti tinkamai paruoštas pravažiuoti, kitu atveju vairuotojas gali atsisakyti nuvažiuoti iki kliento nurodytos iškrovimo vietos.

Vairuotojas krovos darbų neteikia.